Portfolio

De hier getoonde projecten illustreren de belangrijkste projecten waaraan in verschillende capaciteiten werd gewerkt. Sommige via ontwerp en andere via drafting en project / ontwerpbeheer.

Alle foto’s hebben projectauteursrecht op hun respectievelijke projecteigenaar (s). DesignLens.nl. claimt niet het eigendom van een van de foto’s die op deze site worden getoond, tenzij anders aangegeven. DesignLens.nl. is niet willens en wetens van plan of probeert om enig auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten van een entiteit te beledigen of te schenden. Sommige afbeeldingen op DesignLens.nl. zijn afkomstig uit de persoonlijke collectie van de ontwerper. Bovendien, naar beste weten van DesignLens.nl., worden alle inhoud, afbeeldingen, foto’s enz., indien van toepassing, gebruikt in overeenstemming met de Fair Use Doctrine (Copyright Act van 1976, 17 USC § 107.) De afbeeldingen zijn alleen voor informatie / commentaar / educatieve doeleinden.

Als hier geplaatste afbeeldingen in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving, neem dan contact met ons op en we zullen de geciteerde afbeeldingen graag onmiddellijk verwijderen na ontvangst van een geldig bewijs van schending van het auteursrecht.